O programu

Zakon o obveznim odnosima (čl. 620 do 636) omogućuje, a Zaključak Vlade RH (N.N. 71/22 od 21.06.2022.) dodatno precizira mogućnost obračuna klizne skale.


Sukladno spomenutom zakonu, zaključku i poslovnim običajima, naš program će automatski pronaći potrebne indekse Državnog zavoda za statistiku, po propisanim formulama izračunati razliku u cijeni svake stavke, izdvojiti priznati dio (više od 10% povećanja cijene stavke) i sumirati priznate iznose po svim stavkama.

Ako želite, možete koristiti i indekse pojedinih materijala pribavljene od Hrvatske gospodarske komore ili stvarne promjene cijena pojedinih materijala dokumentirane računima ili drugim ispravama.

Ukupan iznos priznate razlike u cijeni možete dodati u sljedeću privremenu situaciju, okončanu situaciju ili u poseban račun ako su sve situacije već ranije izdane (u svemu prema dogovoru s naručiteljem).


Metode obračunaIndeksna metoda
Program može koristiti indekse Državnog zavoda za statistiku (automatski) i/ili indekse HGK (pribavlja korisnik) i izvršiti obračun klizne skale.


Dokumentarna metoda
Program može koristiti dokumentirane cijene pojedinih resursa i nakon unosa promjena cijena izvršiti obračun klizne skale.


Kombinirana metoda
Ako želite, program može kombinirati dokumentirane cijene pojedinih resursa, a za sve ostale resurse koristiti pripadajuće indekse DZS i/ili HGK.


Primjena indeksa ili dokumentiranih cijena

INDEKSI PO VRSTAMA RESURSA

Rad

30%

Materijal

30%

Goriva i maziva

45%

Amortizacija strojeva

17%

Amortizacija vozila

15%

Fiksni troškovi

20%

INDEKSI ILI DOKUMENTIRANE CIJENE POJEDINIH RESURSA

Željezo betonsko ČBR

30%

Cement

30%

Blok 29x29x19

45%

Čelični profili

60%

Aluminijski profili

15%

Fiksni troškovi

20%

Način rada

Placeholder image

Troškovnik

Kreirajte troškovnik.
Drag/dropom stavaka iz baze podataka.
Ili još jednostavnije, importirajte ga iz excela.
Placeholder image

Analize cijena

Kreirajte analize cijena.
Drag/dropom materijala i drugih resursa iz baze podataka.
Ili još bolje, drag/drop-om kompletnih analiza cijena iz baze.
Placeholder image

Situacija

Kreirajte situaciju.
Unosom količina u troškovnik.
Ili još bolje, kreirajte građevinsku knjigu i situacija će se kreirati sama automatski.
Placeholder image

Klizna skala

Kliknite Obračun klizne skale.
Program će izračunati razliku u cijeni, odbiti nepriznati dio i sumirati priznati dio povećanja cijena.
Placeholder image

Grafički prikaz

Pritom će program grafički prikazati kretanje cijena korištenih kritičnih resursa...
Placeholder image

Indeksi

...te primjenjene indekse i dokumentirane cijene korištenih resursa.
Placeholder image

Koeficijenti

Na temelju analiza cijena i uključenih indeksa program će izračunati koeficijente...
Placeholder image

Rezultat

...i proračunati povećanje cijene po stavkama i sumarno za cijeli troškovnik.

Verzije programaStandardna
Standardna verzija dio je našeg adriakod softvera i uključena je u standardne pakete PLUS, PRO i GLOBAL. Omogućuje obračun klizne skale prema indeksima Državnog zavoda za statistiku.


Napredna
Napredna verzija je nadogradnja našeg adriakod softvera i moguće ju je naknadno dokupiti uz pakete PLUS, PRO i GLOBAL. Omogućuje obračun klizne skale prema indeksima Državnog zavoda za statistiku, indeksima Hrvatske gospodarske komore i dokumentiranim cijenama.


Na zahtjev
Ako imate posebne zahtjeve, program možemo prilagoditi Vašim specifičnim potrebama.
Bez obzira kakve bile.


Kontakt


Tvrtka:
ADRIAKOD doo, Crikvenica, Franje Cara 14
Kontakt:
Zvonimir Dodlek, b.i.a.
Telefon:
+385-51-241-277